Prijava / Registracija
POČETNA AKCIJE ! KOŠARICA (0)
PONUDA - SVI GRUDNJACI >> ZADNJI BROJEVI AKCIJA >>>BRAND ⇓⇓⇓GAIAGrudnjaciGaćiceMamaGorteksGrudnjaciGaćiceAva LingerieGrudnjaciGorseniaGrudnjaciGaćice GorseniaAllesGrudnjaciEwa MichalakGrudnjaci
O nama Uvjeti prodaje Načini plaćanja Isporuka Cookies / Kolačići Kontakt

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE


Nositelj svih prava na internet stranici www.rabane.net je trgovačko društvo RABANE j.d.o.o.
Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Rabane webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i RABANE j.d.o.o. smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

PRUŽATELJ USLUGE internet prodaje putem webshopa i prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je RABANE j.d.o.o. za usluge i trgovinu Karlovačka ulica 14 , 10360 Sesvete (Zagreb), OIB:55224830949 , a KUPAC ROBE ILI KORISNIK je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Korištenjem usluge Web trgovine Rabane.net, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Rabane.net pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Rabane.net pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Korištenje usluga Rabane webshopa, odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Rabane webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a RABANE j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

RABANE j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.


2. UVJETI PRODAJE

2.1 SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i RABANE j.d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Rabane webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od RABANE j.d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
a) 2.1.1 U POSTUPKU REGISTRACIJE ILI KREIRANJA KORISNIČKOG RAČUNA, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.


b) 2.1.2. REGISTRACIJA ILI KORISNIČKI RAČUN kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.


c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika,ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na Rabane webshop, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.


d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.e) 2.1.3. KORISNIK MOŽE JEDNOSTRANO RASKINUTI UGOVOR u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.


f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora


g) RABANE j.d.o.o. je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti RABANE j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na RABANE j.d.o.o. Karlovačka ulica 14 , 10360 Sesvete (Zagreb) ili elektroničkom poštom na rabane@rabane.net , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.


Također, 2.1.4. OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA koji se nalazi na: LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora
korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju RABANE j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.2.1.5. ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke ako ih ima, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada RABANE j.d.o.o. zaprimi povrat robe.
Povrat novca vrši se uplatom na tekući račun kupca.
Povrat novca RABANE j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu RABANE j.d.o.o. Karlovačka ulica 14, 10360 Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je za RABANE j.d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na rabane@rabane.net kako bi mu bio objašnjen postupak povrata robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora2.1.6. ZAMJENA ROBE Korisnik može zatražiti zamjenu artikla tako da obavijesti Rabane j.d.o.o. o svojoj odluci putem emaila (rabane@rabane.net), telefona (0923598600) ili slanjem OBRASCA za jednostrani raskid ugovora. Zamjena se najčešće izvodi tako da se stari proizvod preda kuriru kada donese novi. Troškovi zamjene se naplaćuju i iznose 25.00kn. Rok za zamjenu je 14 dana od primitka proizvoda.3. UVJETI I POSTUPAK KUPNJE
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen i trošak dostave (ako postoji), vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK).
NAPOMENA : u sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: rabane@rabane.net kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nam se obratite na e-mail: rabane@rabane.net i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

4. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

5. REKLAMACIJE I PRIGOVORI
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti pošiljatelju RABANE j.d.o.o. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. RABANE j.d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim, u cijelosti snosi RABANE j.d.o.o.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun), proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi RABANE j.d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak snosi kupac.

6. NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, RABANE j.d.o.o. prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.


b) PLAĆANJE INTERNET BANKARSTVOM
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, RABANE j.d.o.o.prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.


c)PLAĆANJE POUZEĆEM
Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.


d)PLAĆANJE PAYPAL-om
-PayPal još uvijek ne podržava naplatu u HRK, pa su cijene izražene u EUR-u i transakcija se odvija u eurima.
-Da biste mogli plaćati PayPalom trebate biti registrirani , ako niste kliknite na ikonicu kartice kojom želite platiti i slijedite upute, proces registracije je jednostavan i brz.
-Da biste plaćali PayPalom ne morate imati devizni račun.
-Paypal sa vašeg računa skida valutu u kojoj je vaš račun (HRK, RSD, BAM...)
-Podržane su sve kartice sa logom VISA, MASTERCARD i AMERICAN.
-Tijekom checkouta uvijek postoji opcija odustajanja od plaćanja.
-RABANE jd.o.o. ne skuplja brojeve vaših kartica, kao ni podatke potrebne za registraciju na PayPal.
-Paypal je provjereni, sigurni i najrašireniji način plaćanja internetom.RABANE j.d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika.Također će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
RABANE j.d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.7. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Registracijom ili popunjenom narudžbom dajete suglasnost da Vas RABANE j.d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja na stranici, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.9.IZJAVA O PRIVATNOSTI


Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice rabane.net . Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja tvrtke Rabane j.d.o.o.
Rabane j.d.o.o. kao prodavatelj na Internetskoj stranici rabane.net pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade tvrtka Rabane j.d.o.o. Sesvete, Karlovačka ulica 14 (u daljnjem tekstu Rabane j.d.o.o. ) obrađuje osobne podatke.
Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu rabane@rabane.net.
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici rabane.net od strane Kupca, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.
Prilikom registracije osobe za Kupca rabane.net Internet stranice, Rabane j.d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka (opcionalno).
Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti korisničkom računu koji se nalazi unutar profila Kupca. Pristup Korisničkom računu ni na koji način nije obvezujući. Kupac potvrđuje da se slaže da pohranom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.
Davanje osobnih podataka je odluka Kupca . Uz pomoć tih podataka u mogućnosti smo Vam isporučiti željene artikle, kao i obavijestiti Vas o trenutnom statusu Vaše narudžbe.
Također možemo prikupljati informacije o klikovima i rabane.net stranicama koje su vam prikazane. Rabane.net preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice rabane.net. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).
Rabane j.d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupca Internet stranice rabane.net u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici rabane.net, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem.
Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti rabane.net Internetsku stranicu.
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici rabane.net, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Rabane j.d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima. rabane.net će podijeliti Vaše osobne podatke isključivo s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte Sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu ne može biti uručen.
Kupac u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s rabane.net . Kupac može zatražiti i dobiti od Rabane j.d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: rabane@rabane.net.
Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail rabane@rabane.net i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka :
Službenik za obradu osobnih podataka : Krunoslav Radenica , rabane@rabane.net .
Zaštitu podataka Rabane j.d.o.o uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Rabane jd.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice rabane.net te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.


RABANE j.d.o.o. koristi se kolačićima kako bi poboljšalo performanse i korisničko iskustvo posjetitelja svojeg web-mjesta. Ova pravila pojašnjavaju kako se koristimo kolačićima i kako upravljamo njima.

Što su kolačići?
Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se šalje vašem pregledniku kada posjetite web-mjesto i koju vaš preglednik zatim vraća nama sljedeći put kada kliknete na neku od naših stranica. Kolačić se pohranjuje na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Kolačić sadrži serijski broj koji nam omogućuje da vidimo je li više uzastopnih posjeta došlo s istog računala. Više općih informacija o kolačićima potražite na AboutCookies.org.

Koje kolačiće upotrebljava RABANE j.d.o.o.?
Glavna svrha naših kolačića jest pouzdano mjerenje broja posjetitelja našeg mrežnog mjesta i trajanja svakog posjeta kako bismo mogli zapamtiti vaše osobne korisničke postavke i analizirati performanse web-mjesta. Kako bismo to postigli, koristimo se programom za statistiku na internetskom poslužitelju. Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bi sačuvali vaše podatke o prijavi i vaše postavke zaslona. Kolačići prijave traju dva dana, i kolačići postavki zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići prijave biti će uklonjeni.
Naši kolačići mogu se razvrstati u dvije kategorije:
- Nužni kolačići potrebni su za pravilan rad web-mjesta. Omogućuju nam da pružamo usluge kao što su bolje performanse za vas kao korisnika. Ako se deaktiviraju ovi kolačići, korisnik se neće moći služiti tim uslugama.
- Kolačići za performanse upotrebljavaju se za praćenje performansi web-mjesta i označavanje onih područja web-mjesta koja su relevantna za pojedini posjet korisnika. Omogućuju nam ispravljanje pogrešaka i otkrivanje učinkovitih rješenja za povezivanje. Ne prikupljaju informacije iz kojih se može utvrditi identitet korisnika.

Kako mogu blokirati kolačiće?
Ako ne želite prihvatiti upotrebu kolačića, svoj preglednik možete podesiti tako da ne prihvaća kolačiće. Svoj preglednik također možete podesiti tako da vam za svako pojedino web-mjesto omogući da odaberete želite li prihvatiti kolačiće. Odaberete li tu postavku, svaki puta kada poslužitelj bude htio pohraniti kolačić na vašem računalu pojavit će se dijaloški okvir u kojem će vas pitati želite li prihvatiti kolačić. Više informacija potražite na web-mjestu AboutCookies.org koje sadrži opširne informacije o upravljanju kolačićima u većini preglednika. Imajte na umu da ne možemo jamčiti da će sve stranice našeg web-mjesta pravilno raditi ili pružati zadovoljavajuće performanse ako odlučite da nećete prihvatiti kolačiće.

Ostali kolačići na web-mjestima
Na svojoj web stranici možemo postaviti poveznice na web stranice svojih poslovnih partnera. Općenito se zovu kolačići trećih strana i mogu, ali ne moraju biti prisutni na našim web-mjestima. Ako slijedite poveznicu na bilo koju od tih web stranica, uzmite u obzir da se na te web stranice primjenjuju njihova vlastita pravila o privatnosti.

Google Analytics
Kao i mnoge druge web stranice koristimo Google Analytics za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, kako bismo doznali koliko često posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze. Ako ne želite da Google Analytics prikuplja te informacije, možete instalirati Googleov dodatak za svoj preglednik koji će to spriječiti. Dodatak možete preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Više informacija o tome kako Google koristi podatke prikupljene s naših web stranica možete pronaći ovdje.

×

FILTERRabane.net koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.Saznajte više.