Prijava / Registracija
POČETNA AKCIJE ! KOŠARICA (0)
PONUDA - SVI PROIZVODI >> AKCIJA !GAIAGrudnjaciGaćiceMamaAnitaAnita Comfort - grudnjaciRosa Faia - grudnjaciAllesGrudnjaciDonje rubljeGrudnjaciStezniciZa dojiljeKupaći kostimiJednodjelniDvodjelniTorbeTorbeRuksaciGorseniaGrudnjaciGaćice Gorsenia
O nama Uvjeti prodaje Načini plaćanja Isporuka Cookies / Kolačići Kontakt

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE


Nositelj svih prava na internet stranici www.rabane.net je trgovačko društvo RABANE j.d.o.o.
Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Rabane webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i RABANE j.d.o.o. smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

PRUŽATELJ USLUGE internet prodaje putem webshopa i prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je RABANE j.d.o.o. za usluge i trgovinu Karlovačka ulica 14 , 10360 Sesvete (Zagreb), OIB:55224830949 , a KUPAC ROBE ILI KORISNIK je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Korištenjem usluge Web trgovine Rabane.net, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Rabane.net pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Rabane.net pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Korištenje usluga Rabane webshopa, odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Rabane webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a RABANE j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

RABANE j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.


2. UVJETI PRODAJE

2.1 SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i RABANE j.d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Rabane webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od RABANE j.d.o.o. na jedan od slijedećih načina:a) 2.1.1 U POSTUPKU REGISTRACIJE ILI KREIRANJA KORISNIČKOG RAČUNA, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.


b) 2.1.2. REGISTRACIJA ILI KORISNIČKI RAČUN kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.


c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika,ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na Rabane webshop, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.


d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.


e) 2.1.3. KORISNIK MOŽE JEDNOSTRANO RASKINUTI UGOVOR u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.


f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora


g) RABANE j.d.o.o. je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti RABANE j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na RABANE j.d.o.o. Karlovačka ulica 14 , 10360 Sesvete (Zagreb) ili elektroničkom poštom na rabane@rabane.net , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.


Također, 2.1.4. OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA koji se nalazi na: LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora
korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju RABANE j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.


2.1.5. ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke ako ih ima, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada RABANE j.d.o.o. zaprimi povrat robe. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca RABANE j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu RABANE j.d.o.o. Karlovačka ulica 14, 10360 Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je za RABANE j.d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na rabane@rabane.net kako bi mu bio objašnjen postupak povrata robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora


3. UVJETI I POSTUPAK KUPNJE
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen i trošak dostave (ako postoji), vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK).
NAPOMENA : u sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: rabane@rabane.net kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nam se obratite na e-mail: rabane@rabane.net i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

4. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

5. REKLAMACIJE I PRIGOVORI
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti pošiljatelju RABANE j.d.o.o. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. RABANE j.d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim, u cijelosti snosi RABANE j.d.o.o.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun), proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi RABANE j.d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak snosi kupac.

6. NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, RABANE j.d.o.o. prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.


b) PLAĆANJE INTERNET BANKARSTVOM
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, RABANE j.d.o.o.prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.


c)PLAĆANJE POUZEĆEM
Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.


RABANE j.d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika.Također će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
RABANE j.d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.7. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Registracijom ili popunjenom narudžbom dajete suglasnost da Vas RABANE j.d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja na stranici, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.


Kako bi ova internet stranica imala sve funkcionalnosti, i kako bi mogla vršiti daljnja unapređenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica treba na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, zvanog Kolačić (Cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. dužni smo Vas obavijestiti o tome. Korištenjem internet stranice pristajete na uporabu Kolačića (Cookie-a).
Blokiranjem Kolačića i dalje možete koristiti stranicu, no neke njezine funkcionalnosti možda neće raditi. Isključivanjem Kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje Kolačića na Vašem računalu ili ne. Postavke Kolačiča mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internet pregledniku.
Za informacije o postavkama Kolačića, odaberite internet preglednik koji koristite.
Ako onemogućite Kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na internet stranici Rabane.net .
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane Kolačiće na Vaše računalo. Rabane.net koristi Google analytics sustav za praćenje posjećenosti. Google Analytics Kolačiće možete zabraniti na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Više o samim Kolačićima se možete informirati na sljedećim linkovima http://www.allaboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.eu/